Το σχέδιο εκπτωτικής κάρτας είναι μια προσφορά των ταμείων ευημερίας των ξενοδοχείων Four Season & Amathus που διαμορφώθηκε ως κοινή πρωτοβουλία το 2014. Οι εταιρείες που παρουσιάζονται στο παρών βιβλίο, έχουν επιλεγεί με βάση της επίκαιρες ανάγκες του προσωπικού γι' αυτό και από καιρού εις καιρόν υπάρχουν τροποποιήσεις. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα αξιόλογο ποσοστό του προσωπικού μας (πάνω από 65%) χρησιμοποιεί την εκπτωτική κάρτα σε τακτική βάση κάτι το οποίο δείχνει ότι το εκπτωτικό σχέδιο Proud Card προσθέτει αξία στην καθημερινότητα μας. Οι δύο επιτροπές των ταμείων ευημερίας (Four Seasons Hotels & Amathus) συνεργάζονται στενά ούτως ώστε να εγκρίνουν και εφαρμόζουν νέα προγράμματα που να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες και ενδιαφέροντα των συναδέλφων μας. Αυτό που θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε, είναι ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την συνεχή βελτίωση της εργασιακής ζωής και ευημερίας σας, μέσα από τα προγράμματα του ταμείου ευημερίας. Τα κίνητρα, η ψυχαγωγία, η βοήθεια σε πάσχοντες συναδέλφους, η εξισορρόπηση εργασιακής και προσωπικής ζωής, είναι οι πυλώνες που στηρίζουν την στρατηγική μας. Για εισηγήσεις ή απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε από τα μέλη της επιτροπής του ταμείου ευημερίας του Ξενοδοχείου Four Seasons ή του Amathus. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε την εισήγηση σας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος staffbravo.com - I have an idea. Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλες τις εταιρείες που συνεργάστηκαν μαζί μας και συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου, καθώς και την εταιρεία Muskita Hotels Ltd, για την συνεχή στήριξη.

English

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Muskita Proud App

FREE
VIEW